Choď na obsah Choď na menu
 
Vitajte na stránke Materskej školy - Dlhé Klčovo

 

Údaje o materskej škole:

Názov: Materská škola - Dlhé Klčovo, Dlhá 258/61  094 13 Sačurov

Elektronická adresa školy - www.msdk.estranky.sk  

mail: anna.janokova@centrum.sk

Riaditeľka materskej školy: Anna Janoková

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Oxana Vaskevičová, Bc. Michaela Dindáková, Bc. Ivana Katonová

Údaje o zriaďovateľovi:

Zriaďovateľ: Obec Dlhé Klčovo

Starosta obce: Andrej Kulík

Elektronická adresa: www.dlheklcovo.sk         mail: obec@dlheklcovo.sk

telefón: 057/4882491     fax: 057/4882490

 

Obrázok

Riad. MŠ  na základe  Metodického usmernenia  MŠ SR č. 15/2005-R z 31.10.2015 ,v ktorom sa píše :ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí alebo žiakov, riaditeľ :

-oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

-na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.

 

 

Toto  usmernenie sa nachádza  aj v našom školskom poriadku.